millemorsi

millemorsi con agnello 12g
millemorsi con coniglio 12g
millemorsi con pollo 5x11g 5x11g = 55g
millemorsi con prosciutto 12g
millemorsi con prosciutto 5x11g 5x11g = 55g